Ik zie en hoor het weer overal om me heen: mensen die geveld worden door een virusinfectie.
In de koude donkere periode van het jaar wordt menigeen ziek door ‘griep’.
We zitten meer binnen en op elkaar gepakt en dus worden we eerder besmet.
We krijgen minder zonlicht , het is koud en guur en dus heeft een virus eerder vat op ons.
Althans, dat is wat we doorgaans aannemen als zijnde de oorzaak van het ziek worden door een virus.
Je kunt hier echter ook anders naar kijken.